تبلیغات
حامیان ولایت - انتخابات کلیبر
یکشنبه 13 فروردین 1396

انتخابات کلیبر

   نوشته شده توسط: سهیل    

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی ؛ در منطقه کلیبر که شامل خداآفرین و گرمادوز هم می شود ؛ باید منتظر نتیجه یک ساله انتخابات گذشته در این دوره بود ؛ هر چند بعضی از ناظرین ؛ انتخابات شورا را در منطقه ما قومی گرایی می دانند ؛ ولی در اصل ؛ کل انتخابات در منطقه ما قومی گرایی است و خصوصا" انتخابات مجلس شورای اسلامی  ؛ اگر در این انتخابات پیش رو افرادی از جریان ها یا قوم های خاصی دارای اکثریت آرا گردند نتیجه همان است که در یک سال گذشته رقم خورده است و این میتواند برای سالهای آتی نتیجه مناسبی برای گروهها باشد که خود را از مردم جدا کرده و خود را وابسته به جریانهای فرامنطقه ایی می دانند و منتصب به حاکمیت نه مردم ؛ نهایتا" این مردم هستند که سره را از ناسره تشخیص میدهند و در زمان مناسب جواب خوبی به این افراد می دهند ......باید منتظر ماند
                                                              
                                                                            
 ارسالی کاربر
 #ائل_سسی